Λογιστική

Η ορθή λογιστική παρακολούθηση είναι μια σημαντική λειτουργία που ασχολείται με την ανάλυση, κατάταξη και καταγραφή των οικονομικών γεγονότων της επιχείρησης και έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη και έγκυρη παροχή πληροφοριών τόσο προς τα ελεγκτικά όργανα, όσο και προς τον ίδιο τον επιχειρηματία για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων.

Με την πείρα και την επιστημονική κατάρτιση το γραφειο εξασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των κανόνων τήρησης των λογιστικών σας βιβλίων ,την οργάνωση και κατάρτιση των λογιστικών σας καταστάσεων στο πλαίσιο των ΕΛΠ και σας παρέχει έγκυρη και άμεση πληροφόρηση .

Η εβδομαδιαία φυσική παρουσία στην επιχείρηση σας και η συνεχής ηλεκτρονική ή τηλεφωνική επικοινωνία , περιορίζει και προλαμβάνει τυχόν λάθη και παραλήψεις , διασφαλίζοντας στο μέγιστο δυνατό την ορθή τήρηση των βιβλίων και την έγκαιρη διευθέτηση των φορολογικών και ασφαλιστικών σας υποχρεώσεων .
Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη πλήρη λογιστική τήρηση βιβλίων όλων των οντοτήτων είτε είναι απλογραφικά (πρώην Β’ κατηγορίας) του λογιστηρίου είτε διπλογραφικά (πρώην Γ΄κατηγορίας) βιβλία.

Συμβουλευτική Φοροτεχνικών Θεμάτων

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και πολύνομο φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα, οι επαγγελματίες διαρκώς καλούνται να πάρουν αποφάσεις που θα επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

 

Είναι πολύ σημαντικό να έχουν δίπλα τους ως σύμμαχο έναν καλό συνεργάτη, φοροτέχνη. Επειδή η «τέχνη των φόρων» δεν είναι απλή υπόθεση, είναι γνώση και σωστή εφαρμογή των νόμων, το γρεφειο  ενημερώνεται διαρκώς για να μπορεί να σας προσφέρει στο μέγιστο τις υπηρεσίες της.

 Με στόχο την καλύτερη πληροφόρηση για τα φορολογικά θέματα της επιχείρησης σας και τον αποτελεσματικότερο οικονομικό σας προγραμματισμό, μία από τις παροχές της εταιρίας μας είναι το μηνιαίο ραντεβού στα γραφεία μας με σκοπό να ενημερωθείτε για τη πορεία της επιχείρηση σας και να δοθούν λύσεις στα θέματα σας.

Έναρξη Επιχείρησης – Μετατροπές

Αναλαμβάνουμε  την σύσταση ατομικών επιχειρήσεων καθώς και κάθε μορφής προσωπικής (Ο.Ε, Ε.Ε) ή κεφαλαιουχικής (Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε, Α.Ε) εταιρίας.

Εφόσον αποφασίσατε να δραστηριοποιηθείτε σε κάποιο τομέα, μπορείτε να προγραμματίσετε ραντεβού στο γραφείο μας, χωρίς οποιαδήποτε δέσμευση, προκειμένου να καταλήξουμε μαζί στη μορφή επιχείρησης που ταιριάζει στις ανάγκες σας και να συζητήσουμε οτιδήποτε σας προβληματίζει σε αυτό το νέο σας βήμα.

Η εταιρία μας ενθαρρύνει έμπρακτα τους νέους επαγγελματίες με ειδικά μειωμένες τιμές στις αμοιβές της.

Υποστήριξη Μισθοδοσίας & Ανθρωπίνου Δυναμικού

Γνωρίζοντας πως το ανθρώπινο δυναμικό  είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της επιχείρησης, αλλά και παράλληλα ότι το μισθολογικό κόστος είναι μια σημαντική δαπάνη, δίνουμε  ιδιαίτερη βαρύτητα στο τομέα αυτό.
Έχοντας άριστη γνώση των ασφαλιστικών θεμάτων, προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών που στοχεύουν τόσο στην πλήρη παροχή συμβουλών σε θέματα που αφορούν υποχρεώσεις των εργοδοτών (ασφάλιση, αποδοχές εργασίας, άδειες, αποζημιώσεις, λοιπές παροχές κ. α) όσο και στην ταχύτατη διεκπεραίωση των  υποχρεώσεων αυτών με την αποστολή των σχετικών εγγράφων στο ΙΚΑ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΟΑΕΔ κ.α για την αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων.

 

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν ενδεικτικά :

  • Έγκαιρο και έγκυρο Μηνιαίος Υπολογισμό Μισθοδοσίας & Ασφαλιστικών εισφορών και έκδοση μηνιαίας απόδειξης πληρωμής
  • Τήρηση ατομικού φακέλου εργαζόμενου
  • Διεκπεραίωση όλων των ασφαλιστικών υποθέσεων (προσλήψεις, απολύσεις, αποχωρήσεις κλπ)
  • Πίνακες εναλλαγής ωρών εργασίας, για περιπτώσεις εναλλασσόμενου ωραρίου
  • Καταστάσεις επιχορηγούμενου προσωπικού, σε περιπτώσεις επιχορηγήσεων
  • Διαχείριση SEPE net (πλατφόρμα Επιθεώρησης Εργασίας

 

Φορολογικές Δηλώσεις

Το λογιστικό γραφείο Κοράκης Κωνσταντίνος αναλαμβάνει τη σύνταξη και την ηλεκτρονική αποστολή φορολογικών δηλώσεων επιχειρήσεων και ιδιωτών (μισθωτών, συνταξιούχων, ανέργων).

Στο προγραμματισμένο ραντεβού στο γραφείο μας, ο πελάτης ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της δήλωσης του πριν την αποστολή της και παραλαμβάνει έγκυρο εκκαθαριστικό σημείωμα μετά την αποστολή.
Επιπλέον κατά τη διάρκεια του ραντεβού, ενημερώνεται για τυχόν βεβαιωμένες οφειλές του στη Δ.Ο.Υ καθώς παρέχοντε φορολογικές συμβουλές δωρεάν σε όλους που την εμπιστεύτηκαν για τη φορολογική τους δήλωση
Ρυθμίσεις Οφειλών
Η υποβολή αιτήσεων για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Δ.Ο.Υ πραγματοποιείται πλέον αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Γ.Γ.Π.Σ.
Δεδομένων των επιλογών που μας δίνει το υπουργείο προχωράμε στην πιο ευνοϊκή ρύθμιση για εσάς προκειμένου να τακτοποιήσετε τις οικονομικές σας εκκρεμότητες.
Επιπλέον σας δίνεται η δυνατότητα να ρυθμίσετε από το γραφείο μας και τις οφειλές σας στα ασφαλιστικά ταμεία όπως Ι.Κ.Α-Κ.Ε.Α.Ο, Ο.Α.Ε.Ε και Ο.Γ.Α.

Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, σας παραδίδεται δοσολόγιο και Ταυτότητα Οφειλής με την οποία πραγματοποιείται όλες τις πληρωμές των δόσεων αποκλειστικά μέσω τραπέζης ή ΕΛΤΑ.

Επιδόματα

Το γραφειο μας αναλαμβάνει την υποβολή αίτησης για κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος.
Αιτήσεις διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο παρουσία του ίδιου του υπόχρεου ο οποίος ενημερώνεται τηλεφωνικά για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομίσει ανά περίπτωση, πριν το ραντεβού του στο γραφείο μας.
Ενδεικτικά επιδόματα:
Επίδομα Πετρελαίου Θέρμανσης(My θερμανση)
Επίδομα τέκνων(Α21)-ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ)-Κοινωνικό τιμολόγιο